Artiklerne på siden her er faglige udgivelser lagt ind som PDF. Artiklerne er kort beskrevet med en overskrift samt en titel som forklarer om den er på dansk eller engelsk.


ICN 2017

Nursing innovation creates improved patient safety Coaching to Self-care after knee-replacement

Nursing innovation improved creates patient safety[1197].pdf

DOS - bulletin 2011


Development of the nursing staffs’ competences is the main object for this project. The project is located to Region Zealand and Regions Skåne, the two regions which form a part of the Øresund Region.


Interreg ProhipKnap 16.000 personer opereres årligt i hoften på grund af slidgigt, og hofteoperationer er en hyppig operation blandt borgere over 50 år.


SUNDHED: I dag, tirsdag, mødes partnere fra fem lande og diskuterer sundhedsfremmende strategier, der kan sikre bedre og sundere levevilkår blandt det grå guld.

Sundere alderdom fremtidssikrer arbejdsmarkedet[1130].pdf

Afbrydelser.

Hvilken kontekst og hvordan afbrydelser, forstyrrelser og overgange opleves, erfares, defineres og udmønter sig i nye strukturer er nok lige så individuelt, som vi er individuelle personligheder.

Afbrydelser -2014[1113].pdf

Intro.
”To identify a sepcifically targeted, needs-oriented nursing approach to the individual patient/citizen based on systematic data collection and observations, and, apply a nursing model and implement an intervention grounded in clinical decision-making” © Britta Hørdam.  

Coaching2selfcare PP 24.10.19 final version[1110].pdf

Opringning får hofter på gled Opringning

Opringning. Sygeplejerske Britta Hørdam har i mange år undret sig over, at alt for mange hoftepatienter fungerer lige så dårligt efter operationen som før. Hun har netop forsvaret en ph.d.-afhandling...

https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2008-7/opringning-faar-hofter-paa-gledKvinder klarer sig dårligst Ph.d. om hofteoperationer afslører store kønsforskelle i det selvvurderede helbred

Mette Boysen

22/05/2008

Kvinder klarer sig dårligst Phd-Dagens medicin 2008.pdf

DANISH

Coaching to self-care Faser. 

Artikel om de faser som indgår i Coaching to self-care.
Der ialt 4 faser 
Tryk på download kanppen for og hente filen som PDF.'

SGEH-P1290G191209134701.pdf

Nyt knæ

SGEH-P1290G191209135902.pdf

DANISH

Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen 90. årgang • Nr. 5 • September 2014.

Hyppig og tæt kontakt til hoftepatienter sikrer hurtigere og bedre rehabilitering
– viser forskningsprojekt fra Ortopædkirurgisk afdeling, Næstved Sygehus s17.
SGEH-P1290G191209135902.pdf

ENGLISH

Quality-Adjusted life years gained in patients aged over 65 years after toal hip replacement.

Total hip replacement (THR) is an effective,but costintensive health care procedure for older people.

Britta.pdf

ENGLISH

Patient involvement in own rehabilitation after early discharge.

Although over 190 000 total hip replacements (THR) are performed every year in adults over 65 years of age in the European Union (EU), it has yet not been possible for the EU to develop a definition of or principles about patients in general or more specifically older adults.

H-rdam_et_al-2016-Scandinavian_Journal_of_Caring_Sciences.pdf

ENGLISH

ORIGINAL ARTICLE 2009.
Differences in health status of older people aged 65 and above after total hip replacement compared with the normal population: a crosssectional study. 

Hørdam 2009.pdf

ENGLISH

ORIGINAL ARTICLE 2010. 

Nursing intervention by telephone interviews of patients aged over 65 years after total hip replacement improves health status: a randomised clinical trial.

Hørdam 2010.pdf

DANISH / ENGLISH

POMI - model download POMI eng for the english version 

POMI – model en dynamisk model til brugerdreven innovation download pomi model rev for dansk version 

A model /En model. 

POMI model rev 2017.pdf
 
POMI ENG.pdf

DANISH

Sygepleje til patienter med nyt knæ - Et eksempel på forskning og innovation i klinisk praksis.

Sygepleje til patienter med nyt knæ BrittaHordam artikel2017.pdf

spredningsguiden-til-web.pdf